WROCŁAWSKI FESTIWAL TAŃCZĄCYCH PRZEDSZKOLAKÓW

REGULAMIN
"WROCŁAWSKIEGO FESTIWALU TAŃCZĄCYCH PRZEDSZKOLAKÓW"

XVIII edycja festiwalu przebiegać będzie pod hasłem :"Wrocławskie dzieciaki to nasza sprawa , jak z wyliczanką upływa zabawa."

/color]
Celem konkursu jest popularyzacja różnych form tańca, rozwijanie aktywnej i twórczej postawy dzieci, promowanie nauczycieli podnoszących kulturę muzyczną dzieci oraz propagowanie tożsamości kulturowej.
Konkurs bierze udział w XV edycji "Przedszkolnej Nagrody Wrocławia". Punkty za udział i zwycięstwo przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.

Organizatorem konkursu jest Przedszkole "Wiolinek" ul. Sienkiewicza 85, 50-348 Wrocław, te. 71 798 67 75 oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73A.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli rytmiki.

Warunki uczestnictwa:
[list]
[*]w konkursie mogą uczestniczyć dzieci ze wszystkich placówek przedszkolnych, publicznych i niepublicznych miasta Wrocławia[newline][*]grupy prezentują jedną kompozycję taneczną trwającą do 3 min. (czas pobytu grupy na scenie max 5 min.)[newline][*]obowiązuje wpisowe 3 zł, za każdego uczestnika, które przeznaczone zostanie na tzw. cele organizacyjne (słodka niespodzianka dla wszystkich małych uczestników, oraz dyplomy dla przedszkoli).[newline][/list]
Nagranie muzyczne powinno być przygotowane na płytach CD. Istnieje możliwość akompaniamentu na fortepianie, taki fakt zgłaszamy organizatorowi w karcie zgłoszenia.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:
I etap - prezentacja zgłoszonych grup 11,12 kwietnia 2019
II etap - prezentacja wyłonionych przez jury grup na finałową galę - 25 kwietnia 2019

Kartę zgłoszenia wraz z opłatą za występujące grupy, prosimy złożyć u organizatora do dnia 31.03.2019 Przedszkole nr 18, ul. Sienkiewicza 85, 50-348 Wrocław , tel. 71 798 67 75

Kryteria oceny:
[list]
[*]dobór repertuaru pod kątem zgodności z regulaminem[newline][*]ogólne wrażenie artystyczne, poziom wykonania[newline][*]pomysłowość i nowatorskie aranżacje[newline]
Przedszkolowo.pl logo