Wniosek o zwolnienie z opłaty za przedszkole

Wrocław, dnia …………………….


………………………………………
Imię i nazwisko Wnioskodawcy

………………………………………

………………………………………
Adres Wnioskodawcy


Dyrektor Przedszkola nr 18”Wiolinek”
ul. Sienkiewicza 85
50-348 Wrocław
WNIOSEK
o zwolnienie z opłaty za świadczenia przedszkola

Proszę o zwolnienie z opłaty za świadczenia przedszkola dla mojego dziecka

…………………………………………………………………… ur. ………………………..

…………………………………………………………………… ur. ………………………..

uczęszczającego do tutejszego przedszkola. Dodatkowo na moim utrzymaniu pozostają jeszcze uczące się dzieci do 24 roku życia:

1. ………………………………………………………………… ur. ………………………..

2. ………………………………………………………………… ur. ………………………..

3. ………………………………………………………………… ur. ………………………..

4. ………………………………………………………………… ur. ………………………..


OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że znane mi są przepisy art. 233 K.K. o odpowiedzialności za podawanie danych niezgodnych z rzeczywistością.


Podpis wnioskodawcy
Przedszkolowo.pl logo