WARSZTATY LOGOPEDYCZNE SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE

Warsztaty logopedyczne, to cykl 5 spotkań, przeznaczonych dla dzieci z seplenieniem międzyzębowym w obrębie szeregu syczącego ( głoski[s,z,c,dz] )oraz ich rodziców. Celem zajęć jest wyposażenie rodziców w wiedzę i umiejętności praktyczne, ułatwiające im niwelowanie występującej u ich dzieci wady wymowy, jak również nauka prawidłowej realizacji wybranej głoski, dzieci uczestniczące w warsztatach. W trakcie zajęć Rodzice będą mieli możliwość zdobyć wiedzę teoretyczną oraz wykonać w praktyce, ćwiczenia, wskazane dla ich dzieci.

Tematyka warsztatów
Spotkanie 1: "Czym jest seplenienie międzyzębowe i z czego wynika?"
"Jak nauczyć dziecko nowej głoski?"
"Jaki jest schemat artykulacyjny głosek szeregu syczącego, na przykładzie wybranej głoski?"
Ćwiczenia praktyczne: Utrwalanie prawidłowej realizacji głoski [z], w izolacji.


Spotkanie 2: Ćwiczenia praktyczne - Utrwalanie prawidłowego schematu głoski [z] w sylabach [z], w sylabach otwartych i zamkniętych.


Spotkanie 3: Ćwiczenia praktyczne - utrwalanie prawidłowej realizacji głoski [z], w w różnych pozycjach,w słowie, w połączeniu z samogłosami i spółgłoskami.


Spotkanie 4: Ćwiczenia praktyczne - utrwalanie prawidłowej realizacji głoski [z], w zdaniach i zwrotach oraz dłuższym tekście mówionym (nauka wiersza)

Spotkanie 5: Podsumowanie zajęć. Konkur recytatorski, z głoską [z]

Chętnych do udziału w zajęciach, upszejmie proszę o zgłaszanie się nauczycieli grup.
Serdecznie zapraszam
Małgorzata Michalska - Idaszek
Przedszkolowo.pl logo