WARSZTATY LOGOPEDYCZNE DLA RODZICÓW


Warsztaty to cykl 4 spotkań, przeznaczonych dla dzieci z grupy II, wraz z rodzicami Każde spotkanie podzielone jest na 2 części – teoretyczną i praktyczną. W trakcie pierwszej z nich, rodzice uzyskują wiedzę istotną z punktu widzenia rozwoju mowy ich dzieci. Podczas drugiej, mają możliwość poznać i przećwiczyć w praktyce, proste ćwiczenia utrwalające prawidłowe nawyki z zakresu: funkcji przedmownych (gryzienia, żucia, połykania), oddychania, pozycji języka w jamie ustnej oraz stymulujące percepcję słuchową i usprawniające aparat artykulacyjny.

Zagadnienia poruszane na poszczególnych zajęciach zajęć (część teoretyczna):

Zajęcia I:
-Rozwój mowy dziecka –normy rozwojowe, czynniki wpływające na jego przebieg, symptomy nieprawidłowości w rozwoju artykulacji u dzieci.
-Korelacja pomiędzy rozwojem motoryki dużej i sprawności dłoni, a kształtowaniem mowy.

Zajęcia II
Oddychanie, jako istotny czynnik kształtujący sprawność aparatu artykulacyjnego dziecka.

Zajęcia III
Znaczenie funkcji przedmownych (gryzienia, żucia, połykania), dla prawidłowego rozwoju sprawności aparatu artykulacyjnego u dziecka.

Zajęcia IV
-Prawidłowości w rozwoju percepcji słuchowej i jej znaczenie dla mowy dziecka.
- Podsumowanie zajęć, rozwinięcie tematyki interesującej dla rodziców.


LOGOPEDA
Małgotzata Michalska Idaszek

Przedszkolowo.pl logo