Advertisement

WARSZTATY LOGOPEDYCZNE DLA RODZICÓW

WARSZTATY LOGOPEDYCZNE DLA RODZICÓW DZIECI 3- 4 LENICH, OBNIŻONA SPRAWNOŚCIĄ MOTORYCZA APARATU ARTYKULACYJNEGOTEMAT CYKLU SPOTKAŃ:
Jak wspierać rozwój mowy dziecka 3–4 letniego?


I CEL:

Przedstawienie rodzicom ćwiczeń umożliwiających wspieranie rozwoju mowy, w zakresie:

1. oddychania:
* umiejętność wykorzystywania przez dzieci, prawidłowego toru oddychania, zarówno w trakcie fonacji, jak i spoczynku.
* pogłębiania fazy wydechowej.
2. sprawności narządów artykulacyjnych:
* prawidłowa spoczynkowa pozycja języka w jamie ustnej,
* rozwijanie motoryki artykulacyjnej, w szczególności pionizacja języka
*nauka dojrzałego sposobu połykania
*nauka schematów artykulacyjnych głosek, adekwatnych do wieku
3. percepcji słuchowej:
* wspieranie umiejętności różnicowania dźwięków.

II CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ:

1. Adresaci:
Rodzice dzieci 3- 4 letnich uczęszczających do Przedszkola nr 18, „Wiolinek”.
2. Uczestnicy:
Wybrane dzieci z grup, wraz ze swoimi rodzicami. Selekcja dzieci odbywa się na podstawie badań przesiewowych, przeprowadzonych w październiku, na terenie przedszkola oraz opinii nauczycieli, na podstawie których określany jest poziom rozwoju mowy dziecka. W warsztatach mogą uczestniczyć wszystkie dzieci 3–4 letnie, uczęszczające do przedszkola „Wiolinek”, przyporządkowane do odpowiedniej grupy. Wielkość grupy: 8 – 10 dzieci.
3.Czas trwania zajęć:
Zajęcia odbywają się cyklicznie, co 2 tygodnie, przez 2 miesiące (osiem spotkań). Każde spotkanie trwa 45 minut, z czego 15 – 20 minut, jest przeznaczonych na zabawę z dziećmi, pozostałe na konsultacje rodziców z nauczycielem, udzielanie przez niego szczegółowych informacji dotyczących wykonywanych ćwiczeń.
4.Metody pracy:
Rodzice aktywnie uczestniczą w wykonywanych przez dziecko zadaniach, w ten sposób uczą się metod pracy, wspierających rozwój ich dziecka. Przed wykonaniem każdego zajęcia, logopeda szczegółowo wyjaśnia cel zadania i jego przebieg. Po wykonaniu zadania, rodzice dzielą się swoimi spostrzeżeniami odnośnie wykonanych ćwiczeń. Zajęcia poddawane są ciągłej ocenie, poprzez ankiety, które rodzice wypełniają po zakończeniu zajęć. Po zakończeniu zajęć rodzice otrzymują zestaw ćwiczeń, do samodzielnego wykonywania w domu.
5.Warunki udziału w zajęciach:
Uczestnictwo w warsztatach nie jest obowiązkowe, może ono jednak ułatwić rodzicom pomoc dziecku, w problemach, z którymi się boryka, lub przyjdzie mu się zmierzyć w szkole. Rodzice uczestniczący w zajęciach, w trakcie pierwszego spotkania, podpisują z logopedą umowę, w której zobowiązują się do regularnego uczęszczania na zajęcia oraz odrabiania zadań domowych. Nie spełnienie tych dwóch warunków może w znaczy sposób wpłynąć na rezultaty zajęć i sprawić, że będą one mizerne.

III PROPONOWANE TERMINY ZAJĘĆ:

18.01.2018 (czw.) godz. Gr.I 15:00, Gr.II 16:00
01.02.2018 (czw.) jw.
15.02.2018 (czw.) jw.
01.01.2018 (czw.) jw.

LOGOPEDA
Małgotzata Michalska Idaszek

Przedszkolowo.pl logo