Scenariusze zajjęć otwartych MPPL

W naszym przedszkolu, w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej, cyklicznie prowadzone są otwarte zajęcia logopedyczne, na które zapraszamy logopedów i nauczycieli z innych placówek należących do MPPL.

W roku szkolnym 2016/2017 zajęcia otwarte poprowadziły panie Jolanta Gruchaj (grupa IVA) i Renata Legięć (grupa IIIA)


Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się ze scenariuszami zajęć, które zostały opracowane w oparciu o kategorie zmian do prac dla danej grupy. Kategorie zmian są to cele, które zostały wyznaczone na dany rok pracy, na podstawie wyników badania przeprowadzonego na koniec poprzedniego roku szkolnego (tzw. "zabawy diagnozujące).

Przedszkolowo.pl logo