Advertisement

Scenariusz zajęć otwartych grupa IVA

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH W RAMACH REALIZACJI
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ
W PRZEDSZKOLU NR 18 „WIOLINEK”
Temat:DESZCZU CHLAPANIE PO PRZEDSZKOLNYM DYWANIE

chmurka
Data: 14. 12. 2016
Grupa wiekowa: 6 – latki
Nauczycie: Jolanta Gruchaj
Logopeda: Katarzyna Wojtaszyk – Stachowska
Nauczyciel muzyki: Barbara Wnuk

Cel ogólny: stymulacja mowy i rozwijanie umiejętności muzycznych u dzieci

Cele szczegółowe (dziecko):
• usprawnia narządy mowy,
• utrwala prawidłową wymowę głosek szeregu szumiącego [sz, ż, cz, dż],
• usprawnia kinestezję artykulacyjnej w zakresie opozycji: głoski syczące [ s, z, c, dz]- głoski szumiące [sz, ż, cz, dż],
• rozwija koordynację wzrokowo -słuchowo- ruchową,
• uwrażliwia się na zjawiska wspólne dla muzyki i mowy, tj. rytm, melodię, tempo i dynamikę.,
• rozwija percepcję słuchową i pamięć słuchową,
• rozwija orientację przestrzenną,
• rozwija inwencję twórczą.

Metody: słowne, aktywizujące, metoda zadaniowa, logorytmika.
Pomoce: parasole, folia malarska, pianino, makiety przedstawiające słońce i deszcz, obrazki w których nazwach występują głoski szeregu szumiącego i syczącego, instrument muzyczny przygotowany przez dzieci, muzyka na płytach CD- „Marsz przedszkolaków” Jan Brzechwa, „Hej, pada deszczyk” z repertuaru Muzylek Moni (Monika Kluza www.teczowamuzyka.pl),

„Walc meksykański” z płyty „Tańce dla grupy” Klanza, utwór Pizzicato L. Delibes opracowany według metody Batii Strauss


Przebieg zajęć:
1. Przywitanie piosenką „Marsz przedszkolaków” według wiersza Jana Brzechwy – zabawa porządkująca, pobudzająca dzieci do dalszej aktywności. Dzieci śpiewają piosenkę i wykonują określone ruchy towarzyszące muzyce.

Piosenka „Marsz przedszkolaków” - J. Brzechwa

Wietrzyk leci w dal przez pola,
idą dzieci do przedszkola.
A kto przy tym wcześnie wstanie,
z apetytem zje śniadanie

ref: Raźny głos, do góry nos,
Raźny głos, do góry nos!
Właśnie tacy, właśnie tacy,
Są weseli przedszkolacy,
Każdy idzie, każdy śpiewa,
Marsz, marsz, lewa,
Marsz, marsz, lewa.

Każdy myje co dzień z rana,
Ręce, szyję i kolana,
Biega, skacze, tańczy ładnie,
I nie płacze, gdy upadnie,

ref: Raźny głos, do góry nos,
Raźny głos, do góry nos!
Właśnie tacy, właśnie tacy,
Są weseli przedszkolacy,
Każdy idzie, każdy śpiewa,
Marsz, marsz, lewa,
Marsz, marsz, lewa.

2. „W czasie deszczu nie musi być nudno” - Rozmowa z dziećmi na temat deszczowej pogody. Dzieci zastanawiają się co możemy robić, gdy na dworze pada deszcz.
Następnie poszukują określeń, których możemy użyć mówiąc o deszczu, jego sile, intensywności i odgłosach jakie wydaje. Dzieci próbują wydawać odgłosy przypominające określone dźwięki.


Deszcz: pada
leje
kropi
siąpi
mży
zacina


3. „Deszczowy taniec na przedszkolnym dywanie”- Zabawa rytmiczna z piosenką „Hej pada, pada deszczyk” z repertuaru Muzylek Moni. Dzieci podzielone na cztery grupy, poruszają się wokół parasoli i śpiewają piosenkę, ilustrując ją ruchem i wystukując pałeczkami perkusyjnymi/palcami rytm refrenu (zaznaczając w ten sposób liczbę wyśpiewanych sylab).
Przed rozpoczęciem zabawy nauczycielka zwraca uwagę na prawidłową wymowę głosek szumiących [sz, ż, cz, dż]- przypomina o odpowiednim ułożeniu artykulatorów (język unosimy wysoko za górne zęby, do wałeczka dziąsłowego, ząbki są lekko złączone, usta zaokrąglone).


Hej pada, pada deszczyk
pada dziś od rana,
zmoczył domy, płoty, drzewa,
teraz z nami śpiewa.
Ref. Kap, kap, kap, krople deszczu złap,
Kap, kap, kap, po kałużach skacz.

4. Zabawa artykulacyjna „Cicho – sza”. Nauczyciel prosi dzieci o wysłuchanie rymowanki nasyconej głoskami szumiącymi. Zadaniem dzieci jest podniesienie rączki do góry, gdy usłyszą wyraz z głoską [sz]. Nauczyciel tłumaczy, że podnosimy rękę do góry wtedy, gdy język powinien unosi się za górne ząbki, do wałka dziąsłowego, w czasie wymowy głoski [sz].
Dzieci powtarzają rymowankę razem z nauczycielem, pamiętając o unoszeniu ręki.

Cicho – sza, cicho – sza, szepcze
Deszczyk cicho – sza!

5. „Spacer w deszczu”- Gimnastyka narządów mowy. Dzieci spacerują w rytm melodii granej na pianinie. Nauczyciel opowiada krótką historię o padającym deszczyku. Na przerwy w muzyce, dzieci wykonują określone ćwiczenia logopedyczne:
• rysowanie kropli deszczu- unoszenie języka do podniebienia przy szeroko otwartej buzi,
• liczenie kropli deszczu- dotykanie czubkiem języka po kolei wszystkich ząbków na górze, przy szeroko otwartej buzi,
• deszczyk pada mocno – językiem dotykamy krawędzi górnych i dolnych zębów,

• deszcz dzwoni o parapet – czubkiem języka uderzamy o wałeczek dziąsłowy, buzia otwarta.

6. „Deszczowy walczyk przedszkolaków”- zabawa rytmiczna do „Walca meksykańskiego”. Dzieci wykonują ruchy rękami i powtarzają sylaby opozycyjne [sa – sza], [sza- sa], [za- ża], [ża- za]. Ruch rąk odzwierciedla ruch jaki powinien wykonać język w czasie wymowy głoski.
• [sza, ża]-ręka w górę- język w górę, do wałka dziąsłowego
• [sa, za]- ręka w dół- język w dół, za dolnymi zębami

7. „Słońce czy deszcz?”- doskonalenie słuchu fonemowego. Zabawa polega na tym, że dzieci poprawnie identyfikują głoskę lub [sz] w nazwanych obrazkach i odkładają je na właściwą makietę (chmura lub słońce).

Materiał obrazowy:
Szafa
Szalik
Koszyk
Myszka

Sanki
Parasol
Tygrys
Pies8. „Lubimy deszczowe melodie” - interpretacja utworu „Pizzicato” opracowanego według metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss.
Dzieci interpretują utwór grając na przygotowanych przez siebie, instrumentach.
Grze na instrumentach towarzyszy powtarzanie sylab opozycyjnych- [sza]- [sa].

9. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach. Pożegnanie z gośćmi.

Opracowała: Katarzyna Wojtaszyk- Stachowska, logopeda
Przedszkolowo.pl logo