Ramowy rozkład dnia w grupach starszych

Ramowy rozkład dnia w grupach starszych
6:30 – 7:30 -zabawy dowolne w grupie zbiorczej
7:30 – 8:30- indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci, zestaw ćwiczeń
porannych, czynności higieniczno –samoobsługowe.
8:30 – 9:00 – I śniadanie
9:00 - 11:30 -zajęcia dydaktyczne, grupowe organizowane przez nauczyciela
zgodnie z programem, spacery i zabawy na podwórku
inicjowane przez dzieci lub organizowane przez nauczyciela
czynności higieniczno –samoobsługowe.
11:30 – 12:00 – zupa z deserem
12:00 – 14:15 - pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy organizowane przez
nauczyciela lub inicjowane przez dzieci, spacery, zajęcia
sportowe, czynności higieniczno –samoobsługowe.

14:15 – 14:45 – II danie i owoc
14:45 – 16:30 - praca indywidualna z dziećmi, czynności porządkowe w sali,
zajęcia dodatkowe, zabawy w ogrodzie, obserwacje
przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali zabaw, praca
w kąciku przyrody.
16:30 – 17:30 - zabawy w grupie zbiorczej wg zainteresowań dzieci:
manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne i inne.
Przedszkolowo.pl logo