Ramowy rozkład dnia w grupach młodszych


Ramowy rozkład dnia w grupach młodszych

6:30 – 7:30 - zabawy dowolne w grupie zbiorczej lub w grupach
7:30 – 8:30 - zabawy w grupie, indywidualne wspomaganie
rozwoju, zestaw zabaw porannych, czynności higieniczne
i samoobsługowe(m.in. mycie zębów).
8:30 – 9:00 - śniadanie
9:00 -10:00- zajęcia grupowe organizowane przez nauczyciela zgodnie
z programem.
10:00 – 11:30 - spacery i zabawy na podwórku inicjowane przez dzieci
lub organizowane przez nauczyciela.
11:30 – 12:00 – zupa z deserem.
12:00 – 14:15 - leżakowanie, czynności samoobsługowe i higieniczne przed
obiadem
14:15 – 14:45 - II danie i owoc.
14:45 – 16:00 - praca indywidualna z dziećmi, zabawy dowolne
wg zainteresowania dzieci: manipulacyjne,
konstrukcyjne, tematyczne, czynności porządkowe w sali.
16:00 – 17:00 - zabawy ruchowa w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze
lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody.
17:00 – 17:30 - zabawy w grupie zbiorczej, zabawy ruchowe, słuchanie bajek.
Przedszkolowo.pl logo