Rada Rodziców

RADA RODZICÓW 2018/2019
Wysokość składki na fundusz Rady Rodziców obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019:
jedno dziecko w przedszkolu - opłata 90 zł,
dwoje/ lub więcej dzieci w przedszkolu - opłata po 70 zł za każde dziecko.

Wpłaty można dokonać w jednym z dwóch wariantów:
jednorazowo 90 zł do dnia 15. 11. 2018r
w dwóch równych wpłatach (po 45 zł). Pierwsza wpłata do 15. 11. 2018r.,druga wpłata do dnia 15. 04. 2019r.

Wpłaty prosimy dokonać na konto rady rodziców wg danych poniżej:
Karol Kunat 67 1160 2202 0000 0003 3606 8514 Bank Millennium
W tytule wpłaty należy podać Imię i Nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza.
Kontakt z Radą Rodziców; rrwiolinek@onet.pl
Aneta Charaś- Włodarczyk

/Z
Przedszkolowo.pl logo