Rada Rodziców

W imieniu Rady Rodziców przekazuję Państwu ważne informacje.

Wrocław, dnia 12.10.2017r.
Protokół ze spotkania Rady Rodziców Przedszkola nr 18 „ Wiolinek”
1. Wybór na członków Rady Rodziców.
Rada Rodziców 2017/2018:
Przewodniczący: Tomasz Maksymowicz
Vice-Przewodniczący: Aneta Charaś – Włodarczyk
Skarbnik: Karol Kunat
2. Założenie konta Rady Rodziców. Podjęto decyzję o założeniu konta Rady Rodziców. Podjęto decyzję o pozyskaniu informacji o zasadach założenia i prowadzenia konta przez RR
3. Ustalenie wysokości i zasad płatności na Radę Rodziców.
a. Ustalono wysokość składki RR na poziomie 1 dziecko 90 zł ; 2 dzieci 160 zł.
b. Składka jest dobrowolna
c. Składka ma zostać zapłacona jednorazowo do połowy listopada 2017r. na rachunek Rady Rodziców.
d. Fundusze ze składki Rady Rodziców przeznaczane są na:
- organizację Mikołaja dla dzieci
- teatrzyki dla wszystkich grup przedszkolnych
- nagrody w konkursach i festiwalach między przedszkolnych
- bal karnawałowy / zakup słodkich nagród i niespodzianek, dyplomy dla dzieci/
Ponadto Rada Rodziców ustala fundusz na drobne naprawy sprzętu ogrodowego, zakup farb i innych drobnych potrzeb przedszkola.
4. Ustalenie, wysokości wydatków i zasad organizacji związanych z zakupem paczki na Mikołajki:
a. Kwota na prezent to kwota 35 zł
b. Zbiórka pieniędzy do połowy listopada 2017r.
c. Prezenty musza być dostarczone wcześniej do dnia 4-5 grudnia, aby Panie mogły załączy karteczki z imieniem i nazwiskiem dziecka
d. Zakupujemy opakowania do prezentów jednakowe dla wszystkich grup;
5. Inne:
a) Poinformować rodziców o składce na Radę Rodziców
b) Ustalić prezenty na Mikołajki w grupach
6. Propozycja zorganizowania dnia dyni w przedszkolu. Proponowany termin 6 listopada 2017r. Dzieci przynoszą dynie. Malowanie/ wycinanie dyń.
7. Kolejny termin spotkania RR 9 listopada 2017r. godz. 16.00.
Protokołowała:

Kontakt z Radą Rodziców; rrwiolinek@onet.pl
Aneta Charaś- Włodarczyk

rada_rodzicow1Wrocław, dnia 02.03.2018r.
Protokół ze spotkania Rady Rodziców Przedszkola nr 18 „ Wiolinek”
Lista obecności:
1. Irmina Ćwieląg - Piasecka gr.IIIa
2. Aneta Charaś - Włodarczyk gr.IIIa
3. Karol Kunat gr.II
4. Katarzyna Konieczna gr. II i IV
5. Natalia Bałaz gr. IV
6. Magdalena Dadał gr. IVa
7. Tomasz Maksymowicz gr. III a

Tematy omawiane na zebraniu:


1.

W czerwcu 2018 zaczyna się remont dachu i elewacji budynku przedszkola. Placówka w tym miesiącu działa planowo.

W lipcu przedszkole przeniesie się do placówki na ulicę Piwną.

W sierpniu przedszkole jest planowo zamknięte a zastępczą placówką jest również ta na Piwnej.

2.
W dniu 4.04.2018. odbędzie się Teatrzyk dla dzieci wszystkich grup zorganizowany ze środków Rady Rodziców (300zł)

3.

Z powodu remontu budynku wszystkie imprezy przedszkolne muszą odbyć się przed rozpoczęciem robót, najlepiej jeszcze w maju.
- Dzień Mamy i Taty jeszcze w maju 2018
- Dzień dziecka - planowo 1 czerwca
- festyn ustalony został wstępnie na 25.05.2018Pożegnanie ostatnich grup: w tym roku mamy 2 grupy 6 latków łącznie 40 dzieci (18+22)

Planowane wydatki:
dyplomy pożegnalne - 200zł/grupę,

tablo (zdjęcia) -około 22zł/osobę x 40

prezenty (słowniki lub encyklopedie) - około 12zł/osobę x 40

4.

Proponowane zajęcia z pszczołami - ta sama firma która już kiedyś gościła w przedszkolu Zajęcia bardzo się wszystkim podobały. Aktualnie oferta poszerzona o mrówki.
Proponowana dodatkowa zbiórka pieniędzy na to spotkanie.

5.
Proponowane spotkanie ze zwierzętami egzotycznymi (Firma ZOO TEAM wystawa w budynku dworca świebodzkiego) Koszt wystawy w przedszkolu 150 zł/grupę
Można zrobić wystawę dla wszystkich grup i sfinansować z funduszy Rady rodziców.

6.
Wyczulenie wszystkich rodziców na problem pozostawiania otwartych drzwi wejściowych do przedszkola. Automatyczne zablokowanie w położeniu otwartym przy zbyt mocnym otwarciu.
7.

Pomysł zakupu do poszczególnych grup oczyszczaczy powietrza antysmogowych Koszt około 420 zl

8.
Przypomnienie rodzicom o zbiórce na fundusz Rady Rodziców dla tych którzy wpłacili część opłaty. Forma ogłoszenia wywieszonego na tablicy.

9.

Kiermasz Wielkanocny. Do zorganizowania jeszcze przed świętami czyli marzec 2018 - Możliwy temin to 26-30.03.2018

/ZSprawy finansowe:

Środki wpłacone łącznie: 10035zł

Grupa 1: 1820zł

Grupa 2: 2030zł

Grupa 3: 1025zł

Grupa 3a: 1885zł

Grupa 4: 1815zł

Grupa 4a: 1460zł

Wypłaty:

Prezenty mikołajkowe łącznie: 4197,41zł

Grupa 1: 703,9zł

Grupa 2: 835,89zł

Grupa 3: 455zł

Grupa 3a: 840zł

Grupa 4: 762,62zł

Grupa 4a: 600złTeatrzyk+paragon z zakupów: 358złStan konta rady rodziców na dzień zebrania: 5350zł
Przedszkolowo.pl logo