Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Informacja o odpłatności za przedszkole.

Opłatę za przedszkole wnosimy na wskazany nr konta placówki: do 15 –go dnia każdego miesiąca, z góry, przelewem na rachunek bankowy nr 29 1020 5226 0000 6702 0417 2250 Przedszkole nr 18 „Wiolinek” ul. Sienkiewicza 85, 50- 348 Wrocław (W tytule należy podać nazwisko i imię dziecka oraz nazwę grupy), lub w Kasie CUI we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, czynnej w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 9:00 do 14:00 i w środy od 9:00 do 16:30.
Kwotę należną w danym miesiącu, otrzymują Państwo na wskazany przez rodzica adres email:
Zgodnie z informacją, przekazaną Państwu na spotkaniach organizacyjnych w miesiącu
09.2017r. system nie będzie naliczał odsetek, za nieterminowość wpłat.
Komunikat 2017-09-06, 16:35 | autor: Lidia Walczak-Iżycka
Przedszkolowo.pl logo