O nas

/Z
* Przedszkole jest czynne od 6:30 do 17:30.

* Dysponujemy 130 miejscami dla dzieci 3-6 letnich, w 6 całodziennych grupach. Struktura grup wygląda nastepująco: jedna grupa dzieci 3-letnich, jedna grupa dzieci 3-4-letnich, jedna grupa 4-letnich, jedna grupa mieszana dzieci 5-6-letnich i dwie grupy dzieci 6-letnich.

* Przedszkole udostępnia dzieciom 6 sal zabaw dla każdej grupy i dodatkowo 2 sale do zajeć dydaktycznych, w których odbywają się zajęcia muzyczne.

* Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego zgodny z rozporządzeniem z dnia 8 czerwca 2009: "Razem w przedszkolu. Program wychowania przedszkolnego" J. Andrzejewskiej, J Wierucka;"Wesołe przedszkole i przyjaciele. Program wychowania i edukacji przedszkolnej" M. Walczak-Sararo', D Kręcisz;"Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci sześcioletnich" M.Kwaśniewska, W. Żaba - Żabińska.

* Poza wszystkimi rodzajami działalności dydaktycznej prowadzimy nieodpłatne kształcenie muzyczne dzieci. W związku z tym realizujemy własny program "Wspieranie uzdolnień muzycznych dzieci 5,6-letnich", co w dużej mierze wpływa na nasze codzienne działania. W ramach programu prowadzimy naukę gry na pianinie i skrzypcach skierowaną do dzieci 5 i 6-letnich. W grupach młodszych, w ramach kształcenia muzycznego, 2 razy w tygodniu odbywają się zajęcia z rytmiki.

* Poza tym realizujemy program własny "Jestem wrocławskim przedszkolakiem" nastawiony na wychowanie regionalne oraz program z profilaktyki zagrożeń "Bezpieczny Wiolinek", a atakże progrma "Wiolinek bez łez" programu własnego mający na celu wspieranie dzieci i rodziców we wstępnej adaptacji do życia przedszkolnego.

* Przedszkole jest dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne co niewątpliwie podnosi jakość kształcenia dzieci i uatrakcyjnia ich pobyt w przedszkolu.

* Do niewątpliwych atutów naszego przedszkola zaliczyć należy piękny, duży ogród, który jest enklawą zieleni w centrum miasta. Jest on wyposażony w podstawowe urządzenia do zabaw terenowych: 5 piaskownic, 2 zestawy zabawowe, huśtawki, przeplotnie. Od ulicy oddziela nas dodatkowo żywopłot. W miarę posiadanych środków wymieniamy urządzenia zabawowe na nowe. Przedszkole nie posiada sali gimnastycznej, ale ma sprzęt do gimnastyki prowadzonej w salach zabaw podczas dnia przedszkolnego.

* Przedszkole posiada własną kuchnię i samo gotuje dzieciom posiłki.

* Nauczyciele w naszej placówce mają wykształcenie pedagogiczne na poziomie magisterskim. Współpracujemy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi na terenie miasta i pomagamy rodzicom w skierowaniu dziecka do specjalisty.

* Dzień w Wiolinku to nie tylko muzyka. Do tradycji naszej placówki należy m. in. organizacja koncertu kolęd, festynów rodzinnych, kiermaszów świątecznych i ekologicznych. Nową tradycją są Środy w Wiolinku organizowane w celu przybliżenia naszych działań potencjalnym klientom. Prowadzimy też Kronikę dnia codziennego i Księgę sukcesów. Jeśtesmy pomysłodawcami i organizatorami Wrocławskiego Festiwalu Tańczących Przedszkolaków, a także współorganizatorami Wrocławskiego Dnia Przedszkolaka
* Do realizacji wszelkich zadań wychowawczo-dydaktycznych wykorzystujemy własne bogate zaplecze dydaktyczne, które pozawala realizować nasze, często śmiałe, pomysły.
Przedszkolowo.pl logo