Nasza misja

NASZA MISJA


/MWLufZLYs-Wi0jOJsIfv7Wcfh4e_KaJ4puKCrW8tJbh70s5TmzZMZfX4WzG6485LK_Zr=s170

JESTEŚMY WROCŁAWSKIM PRZEDSZKOLEM ŚRODOWISKOWYM, OTWARTYM, BEZPIECZNYM I PRZYJAZNYM.

STWARZAMY WARUNKI DO HARMONIJNEGO ROZWOJU DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM.

SZCZEGÓLNIE WSPIERAMY ROZWÓJ DZIECKA PRZEZ MUZYKĘ.

UMOŻLIWIAMY DZIECKU ORIENTOWANIE SIĘ W OTACZAJĄCYM ŚWIECIE, TAKIM JAKI JEST I RADZENIA SOBIE W ŚWIECIE, JAKIM MOŻE BYĆ.

ZAPEWNIAMY ŻYCZLIWYCH I KOMPETENTNYCH NAUCZYCIELI.


MISJĘ przedszkola realizujemy m.in. poprzez opracowanie
i wdrożenie programów własnych:

Wspomaganie rozwoju uzdolnień muzycznych dzieci
5 i 6-letnich
Zielony "Wiolinek" - program działań ekologicznych
Jestem wrocławskim przedszkolakiem - edukacja regionalna
Bezpieczny "Wiolinek" - przeciwdziałanie zagrożeniom
Program adaptacyjny dzieci 3-letnich "Wiolinek bez łez"
oraz liczne projekty, m.in.:

udział w Przedszkolnej Nagrodzie Wrocławia i organizowanie Festiwalu Tańczących Przedszkolaków
współorganizowanie Wrocławskiego Dnia Przedszkolaka
spotkania ze sztuką - obejmujące lekcje muzealne, spotkania z plastykami itp.
Ponadto współpracujemy m.in. z:

Ligą Ochrony Przyrody,
Klubem "Gaja",
Dolnośląską Fundacją Eko-rozwoju,
Lasami Państwowymi,
Strażą Pożarną,
Strażą Miejską,
Towarzystwem Miłośników Wrocławia i in.
Organizujemy:

rodzinne konkursy
kiermasze
festyny
wycieczki autokarowe
okolicznościowe imprezy i uroczystości
dni otwarte
Oferujemy również:

język angielski
grę na pianinie lub skrzypcach lub flecie
zajęcia logopedyczne
warsztaty taneczne

Przedszkolowo.pl logo