Nasza misja

/2Q==


JESTEŚMY WROCŁAWSKIM PRZEDSZKOLEM ŚRODOWISKOWYM, OTWARTYM, BEZPIECZNYM I PRZYJAZNYM.

STWARZAMY WARUNKI DO HARMONIJNEGO ROZWOJU DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM.

SZCZEGÓLNIE WSPIERAMY ROZWÓJ DZIECKA PRZEZ MUZYKĘ.

UMOŻLIWIAMY DZIECKU ORIENTOWANIE SIĘ W OTACZAJĄCYM ŚWIECIE, TAKIM JAKI JEST I RADZENIA SOBIE W ŚWIECIE, JAKIM MOŻE BYĆ.

ZAPEWNIAMY ŻYCZLIWYCH I KOMPETENTNYCH NAUCZYCIELI.


MISJĘ przedszkola realizujemy m.in. poprzez opracowanie
i wdrożenie programów własnych:

Wspomaganie rozwoju uzdolnień muzycznych dzieci
5 i 6-letnich
Zielony "Wiolinek" - program działań ekologicznych
Jestem wrocławskim przedszkolakiem - edukacja regionalna
Bezpieczny "Wiolinek" - przeciwdziałanie zagrożeniom
Program adaptacyjny dzieci 3-letnich "Wiolinek bez łez"

Udział w Przedszkolnej Nagrodzie Wrocławia
Organizowanie Wrocławskiego Festiwalu Tańczących Przedszkolaków
Współuczestnictwo w imprezie Wrocławskiego Dnia Przedszkolaka
Spotkania ze sztuką - obejmujące lekcje muzealne, spotkania z plastykami itp.

Ponadto współpracujemy m.in. z:
Ligą Ochrony Przyrody,
Dolnośląską Fundacją Eko-rozwoju,
Lasami Państwowymi,
Strażą Pożarną,
Strażą Miejską,
Towarzystwem Miłośników Wrocławia,
Fundacją Infiniti "Mali Wspaniali"
Kliniką stomatologiczną "Artident"
Wrocławskim Centrum Seniora "Miasto pokoleń"

Organizujemy:
rodzinne konkursy
kiermasze
festyny
wycieczki autokarowe
okolicznościowe imprezy i uroczystości
dni otwarte

Oferujemy również:
grę na pianinie, skrzypcach lub flecie
zajęcia logopedyczne
teatrzyki i spektakle
/images?q=tbn:ANd9GcRoSFIZpP8jSdmbm_UgwH_ZnAlavGwpK11VLlEPXhD6DkYIujuE&s

Przedszkolowo.pl logo