Grupa IVa

LISTOPAD 2017

logo-Wroc%C5%82awia

REALIZOWANA TEMATYKA
- Nasza miejscowość , nasz region
- Nasz kontakt z Techniką
- Poznajemy przyrodę
- Dbamy o nasze zdrowie
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:
- dziecko rozpoznaje i nazywa literę , małą i wielką e ,E
- rozpoznaje i nazywa figurę geometryczną
- rozpoznaje i nazywa cyfry 1,2,3.4.5
- dzieli słowa na głoski
- maluje z wykorzystaniem nowej techniki „mokre na mokre”
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
- wypowiada się na temat zdrowego odżywiania
- wie , że tak jak dorośli posiada swoje prawa


Opracowanie i realizacja:
Iwona Jędrzycka
Joanna Buszewska


jem%20zdrowo
Przedszkolowo.pl logo