Grupa IVa

CZERWIEC W GRUPIE IVaREALIZOWANA TEMATYKA:
1. UPŁYW CZASU
2. POLSKA, MOJA OJCZYZNA
3. JUŻ WKRÓTCE WAKACJE (2 tygodnie)/Z


PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
DZIECKO:
• • Zna zasady kulturalnego zachowania się przy stole.
• Wymienia różne środki transportu, którymi można udać się w podróż.
• Recytuje fragment wiersza „Na wakacje”.
• Odczytuje pełne godziny na zegarze.
• Dodaje i odejmuje we właściwym dla siebie zakresie.
• Zna zapis graficzny cyfr 1 - 10.
• Zna zapis graficzny H, F, Z
• Potrafi ułożyć prostą historyjkę obrazkową.
• Zna legendy: „Wars i Sawa”, „Legenda o powstaniu Polski”, „Legenda o smoku wawelskim.
• Przestrzega zasad bezpiecznej zabawy na podwórku
przedszkolnym.
• Doskonali umiejętność całościowego czytania
wyrazów.
• Chętnie bierze udział w zabawach logorytmicznych.
• Odczytuje nazwy rzek na mapie Polski.
• Zna nazwy największych polskich miast i ich cechy charakterystyczne.
• Rysuje i maluje na dowolny temat.

/Z


08. 06 – wyjście do TEATRU NA OSTROWIE TUMSKIM na spektakl „Tajemnicza biblioteka”.
09. 06 godz. 9.30 - wyjście do Przedszkola nr 121 na zakończenie projektu międzyprzedszkolnego „ Zdrowo jem więc ładnie mówię”.(prosimy o dwa bilety ulgowe).
09. 06. Godz. 15. 30 Uroczyste zakończenie przedszkola.
20. 06 – wycieczka autokarowa do Kruczyny.Przedszkolowo.pl logo