Grupa IVa

WRZESIEŃ 2017

REALIZOWANA TEMATYKA
- Poznajemy przedszkole
- Droga do przedszkola
- Nadeszła jesień – za 2 tygodnie

zapraszamy


PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:
- zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu
- rozwijanie percepcji wzrokowej
- zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy
- przygotowanie do nauki czytania
- rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni
- zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego
- umuzykalnianie dzieci
- rozwijanie sprawności manualnej
- rozwijanie orientacji przestrzennej
- zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park
- rozwijanie umiejętności kreślenia linii: pionowych , poziomych i ukośnych
- rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów
- doskonalenie umiejętności liczenia
- rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
- rozwijanie poczucia rytmu muzycznego

obr-kubus03

Opracowanie i realizacja:
Iwona Jędrzycka
Joanna Buszewska

Przedszkolowo.pl logo