Grupa IV

Październik w grupie IV

REALIZOWANA TEMATYKA
1. Idzie jesień… przez ogród i sad
2. Idzie jesień... do zwierząt
3. Co z czego otrzymujemy
4. Idzie jesień… z deszczem

•rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach
•nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania
•zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).
•poznawanie zapasów wiewiórki,
•poznawanie zwierząt: owcy i barana,
•poznawanie pochodzenia wełny,
•poznawanie wyrobów z wełny,
•poznawanie kolorów tęczy,
•zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody,
•rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
•poznawanie zjawisk przyrodniczych,
•poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie,
•wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
•tworzenie zdań z określoną liczbą słów
•wyodrębnianie sylab ze słów.
•wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
•rysowanie po śladzie
•wprowadzenie pojęć: spółgłoska, samogłoska (6 latki)
•poznawanie litery o, a, m, – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej (6 latki)
•poznawanie zapisu cyfrowego liczby 1,2, 3 (6 latki)
•poznawanie cech kwadratu i prostokąta
•rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
•rozwijanie sprawności fizycznej,
•dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
•rozwijanie umiejętności wokalnych,Serdecznie zapraszamy na konsultacje które odbywają się w pierwszą środę miesiąca,
z poważaniem nauczyciele:
Klaudia Kaczan
Iwona Jędrzycka
Przedszkolowo.pl logo