Grupa IV

Wrzesień w grupie IV

/es9qtjfHFwwAAAAASUVORK5CYII=
Serdecznie witam wszystkie dzieci i rodziców po wakacjach
W miesiącu wrześniu będziemy pracować wokół następujących tematów :
I.To jestem ja
II.Moja grupa
III.Moja droga do przedszkola
IV.Idzie jesień przez park

Wiadomości i umiejętności dzieci :
-wypowiada się na swój temat
-wymienia poszczególne części ciała
-wypowiada się na temat opowiadania, ilustracji oraz na temat swoich ulubionych zwierząt, owoców, pojazdów i zabawek
- przelicza zdania w wypowiedzi
- przyjmuje prawidłowa postawę podczas ćwiczeń
-rozpoznaje zapis graficzny swojego imienia
- dokonuje analizy i syntezy sylabowej swojego imienia
- rozpoznaje i nazywa emocje: radość, smutek, strach, złość, pokazuje emocje za pomocą mowy ciała
- wyraża muzykę ruchem, śpiewa piosenki zna budowę utworu muzycznego
- wskazuje i nazywa różnice, wykorzystując zmysły: dotyku, smaku, węchu, słuchu i wzroku
-wyjaśnia rolę zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnia, dlaczego należy dbać o narządy zmysłów
- określa położenie przedmiotów względem siebie i innych, rozróżnia stronę lewą i prawą
- wypowiada się na temat treści ,nastroju, techniki wykonania przedstawionych reprodukcji,
- wykonuje swój portret
- wymienia ustalone zasady regulujące zachowanie społeczności przedszkolnej i przestrzega tych zasad
-podaje właściwy sposób zachowania w określonych sytuacjach, wyjaśnia, co to znaczy dobry przyjaciel i wymienia jego cechy
- wymienia obowiązki dyżurnych, pełni dyżury
- wzbogaca wiadomości przyrodnicze, podaje charakterystyczne cechy wrześniowej pogody, oraz rozumie konieczność doboru części garderoby, które należy założyć
-opisuje charakterystyczne cechy swoich kolegów i koleżanek z grupy w słoneczne i deszczowe dni,
- poznaje i utrwala zasady bezpiecznego poruszanie się po ulicach w ruchu drogowym , poznaje niektóre znaki drogowe, wie jak poruszać się na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną oraz na skrzyżowaniu bez sygnalizacji , zna numery alarmowe
- rozpoznaje niektóre drzewa po liściach i owocach, obserwuje przyrodę
- umiejętnie planuje na kartce poszczególne elementy swojej pracyPrzedszkolowo.pl logo