Grupa IV

Listopad w grupie IV

Tematyka:

I. Temat tygodnia: POLSKA – MOJA OJCZYZNA

II. Temat tygodnia: MÓJ DOM

III. Temat tygodnia: MOJE PRAWA , OBOWIĄZKI

IV. Temat tygodnia: MOJE ZDROWIE , BEZPIECZEŃSTWO


polska-flaga-str%5B1%5D

Wiadomości i umiejętności dzieci:
- poznajemy wielką i małą literę i ,t , d , k
- doskonalimy słuch fonematyczny oraz dzielenie słów na sylaby , głoski w nagłosie , śródgłosie i wygłosie
- poszerzamy wiedzę o Polsce naszej ojczyźnie
- dzieci poznają i utrwalają wiedzę o najważniejszych symbolach Polski , Flaga , Godło , Mapa naszego kraju
- odpowiada na pytania dotyczące „opowiadania”
- liczymy w zakresie 10 , poznajemy zapis graficzny cyfry 1 ,2 , 3 , 4 , 5
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
- wypowiada się na temat „zdrowego odżywiania”

Szanowni Państwo
Konsultacje w naszej grupie odbywać się będą w każdą środę o godzinie 16:30

warzywa
Przedszkolowo.pl logo