Grupa IV

Marzec w grupie IV

Tematyka:

I. Temat tygodnia: ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY

II. Temat tygodnia: ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW

III. Temat tygodnia: MARCOWA POGODA

IV. Temat tygodnia: WIOSENNE PRZEBUDZENIE/Z
Wiadomości i umiejętności dzieci:
- poznajemy wielką i małą literę Z , z , U , u , C , c , Ł , ł
- doskonalimy słuch fonematyczny oraz dzielenie słów na sylaby , głoski w nagłosie , śródgłosie i wygłosie
- doskonalenie sprawności grafomotorycznej
- wypowiada się na temat Ogrodu Zoologicznego , wymienia zasady zachowania obowiązujące podczas zwiedzania ZOO
- poszerzanie wiadomości na temat zwierząt Egzotycznych
- odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 10
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
- akompaniuje do piosenki na określonych instrumentach perkusyjnych
- wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla pogody wczesną wiosną
- wymienia i nazywa części garderoby , ubiera się odpowiednio do pogody


/Z
Przedszkolowo.pl logo