Grupa IIIa

Realizowana tematyka zajęć w czerwcu w gr.IIIa

CZERWIEC W GRUPIE lllA


REALIZOWANA TEMATYKA
1.Dziecięce przyjażnie
2.Na naszym podwórku
3.Wkrótce wakacje

DZIECKO
-wypowiada się na określony temat
-doskonali mowę
-rozwja percepcję słuchową
-posługuje się liczebnikami głównymi i porzadkowymi
-doskonali sprawność manualną
-uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
-zwraca uwagę na niebezpieczeństwa grożące na placu zabaw
-śpiewa piosenki, tworzy do nich akompaniament na instrumentach perkusyjnych
-potrafi zgodnie bawić się z młodszymi kolegami


Przedszkolowo.pl logo