Grupa III a

Wrzesień w naszej grupie.

Tematy do realizacji:
1. TO JESTEM JA
2. MOJA GRUPA
3. MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA
4. IDZIE JESIEŃ…PRZEZ LAS I PARK


/2Q==

Przewidziane umiejętności dzieci:

• Tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom poznawanie siebie
• Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu pozytywnej motywacji do nauki czytania
• Ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania
• Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicy
• Wzbogacenie wiadomości przyrodniczych
MIŁEJ ZABAWY ŻYCZĄ PANI DOROTKA I PANI DZIDKA

Przedszkolowo.pl logo