Grupa III

PAŹDZIERNIK W GRUPIE III


REALIZOWANA TEMATYKA:
1. Idzie jesień …..przez ogród i sad.
2. Idzie jesień… przez las i park.
3. Idzie jesień do zwierząt.


DZIECKO:
• Nazywa kolory liści
• Wymienia różnice między drzewem iglastym a liściastym oraz zna zasady zachowania się w lesie
• Wymienia nazwy drzew rosnących w lesie
• Uczestniczy w zabawach ruchowych, reaguje ruchem na zmiany tempa
• Porównuje liczebność zbiorów
• Wskazuje zdjęcia przedstawiające jesienny krajobraz
• Wykonuje prace plastyczne o tematyce jesiennej
• Doskonali umiejętność posługiwania się nożyczkami
• Wzbogaca słownictwo o wyrazy związane z jesienią
• Układa rytmy według podanego wzoru
• Zna nazwy drzew owocowych
• Przelicza we właściwym dla siebie zakresie
• Zna słowa wiersza „ENTLICZEK PENTLICZEK”
• Śpiewa piosenkę „KOLOROWE LIŚCIE”

/images?q=tbn:ANd9GcREdFH1Q5Z0eKr5FOyQfjaorvMBxVfV1Ia23R_tknMJn_Vi4cTx
Przedszkolowo.pl logo