Grupa III

LUTY W GRUPIE III


REALIZOWANA TEMATYKA:

• Zabawy na śniegu
• Tak mija nam czas
• Poznajemy kosmos
• Dbamy o zdrowie

zima31
Dziecko:
• Odpowiada na pytania dotyczące treści opowiadania
• Podejmuje próbę formułowania krótkiej wypowiedzi na temat obrazka
• Ćwiczy narządy mowy w zabawach logorytmicznych
• Dostrzega cykliczność dnia i nocy , nazywa pory dnia
• Poznaje nazwy planet oraz ciekawostki związane z tym tematem
• Słucha bajek, rozpoznaje głównych bohaterów
• Prawidłowo nazywa kolory
• Samodzielnie ubiera się w zależności od pogody
• Rozwija orientację przestrzenną
• Przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 3 i więcej
• Poznaje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu podczas zabaw w niedozwolonych miejscach
• Śpiewa piosenki , recytuje wiersze, bawi się przy muzyce
• Uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu
• Rozwija sprawność manualną podczas zabaw plastycznych i konstrukcyjnych

X224
Przedszkolowo.pl logo