Grupa III

GRUDZIEŃ W GRUPIE III1.Przyjedź do nas Mikołaju
2.Idzie zima ze śniegiem
3.W oczekiwaniu na święta
4.Projekt książka

•czerpanie radości ze spotkania z Mikołajem
•dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
•poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).
•ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
•kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
•określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
•liczenie wyodrębnianych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
•liczenie na palcach.
•poznanie zawodu „Górnik”
•poznanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

W wyniku obserwacji ciągłej dzieci odbywającej się w miesiącach wrzesień – listopad wyciągnęłyśmy następujące wnioski:

•Dalsze wdrażanie dzieci do stosowania się do norm i zasad panujących w grupie
•Przypominanie dzieciom jak ważna jest zgodna zabawa
•Wdrażanie do podnoszenia ręki gdy dziecko chce się wypowiedzieć
•Czytanie fragmentów książek oraz zadawanie pytań do testu
•Ćwiczenie ręki poprzez wycinanie
•Prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu materiału programowego

Szanowni Państwo, konsultacje w grupie III odbywają się w każdą środę o godz. 16.00 w każdą środę po wcześniejszym umówieniu się – serdecznie zapraszam.

Z poważaniem, Pani Klaudia
Przedszkolowo.pl logo