Grupa III

PAŹDZIERNIK W GRUPIE III


Realizowana tematyka:
1. Idzie jesień… przez ogród i sad
2. Idzie jesień… do zwierząt
3. Co z czego otrzymujemy
4. Idzie jesień… z deszczem


/images?q=tbn:ANd9GcQFJ_PF3-BhBDgtvwHk3zpj4QyKvDczqpj7C9-poWbmyMc8WFo3• rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw.
• poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana.
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
• szanowanie wody, niemarnowanie jej.
• skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
• poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.), z wykorzystaniem filmu, Internetu.
• szanowanie wody, niemarnowanie jej.
• uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badaniu tonięcia i pływania ciał.
• spożywanie owoców i warzyw; ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów.
• przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw.
• uczestniczenie we wspólnych zabawach.
• odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
• słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia
• maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.
• słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
• liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników.
• ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie.
• liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników.
• dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).
• tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
• malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.
• słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
• uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu.
• uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
• uczestniczenie w zabawach ruchowych:
• orientacyjno-porządkowych
• bieżnych
• z elementem czworakowania
• z elementem skoku, podskoku
• organizowanych metodą opowieści ruchowej ze śpiewem.
Przedszkolowo.pl logo