Grupa III

LISTOPAD W GRUPIE III


REALIZOWANA TEMATYKA:
1. A deszcz pada i pada…
2. Przygotowania zwierząt do zimy
3. Przygotowania ludzi do zimy
4. Urządzenia elektryczne


1239
Dziecko:
• Uczestniczy w rozmowach na różne tematy
• Słucha wierszy i opowiadań, odpowiada na pytania
• Poznaje sposoby przygotowywania się zwierząt i ludzi do zimy
• Obserwuje procesy zachodzące w przyrodzie charakterystyczne dla późnej jesieni
• Wzbogaca wiedzę na temat swojego kraju i miasta
• Zna symbole narodowe i wie że należy się z nimi obchodzić z szacunkiem
• Rozumie konieczność gromadzenia zapasów przez zwierzęta leśne lub inny sposób przygotowywania się ich do zimy
• Rozumie potrzebę gromadzenia zapasów przez ludzi
• Rozpoznaje i nazywa wybrane urządzenia elektryczne
• Bierze udział w obchodach z okazji "Dnia pluszowego misia"
• Wyklaskuje rytm do piosenki
• Przelicza, porównuje liczebność zbiorów
• Podejmuje różnorodne działania plastyczne
• Rozwiązuje zagadki słowne i obrazkowe
• Śpiewa piosenki, uczy się wierszy
• Doskonali umiejętność prawidłowego trzymania kredki
• Uczestniczy w zabawach grupowych i indywidualnych w sali i na podwórku
• Doskonali umiejętności w zakresie samodzielnego ubierania i rozbierania się
• Uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych
• Bezpiecznie bawi się na podwórku


/images?q=tbn:ANd9GcRjUi3FxW5TgS1mtci9B_yREnoWddblwxi1IDPam2SfY1uWH7t-
Przedszkolowo.pl logo