Grupa II

TEMATYKA ZAJĘĆ GR II W CZERWCUZagadnienia kompleksowe

1. TAKI SAM, ALE INNY
2. NA MOIM PODWÓRKU
3. NADCHODZĄ WAKACJEPLANOWANE DZIAŁANIA W CZERWCU OBEJMUJĄ:
1 . Poznawanie świata
- poznają ludzi różnych ras, określą miejsce ich zamieszkania, zwyczaje; zwrócą uwagę na zabawy dzieci z różnych regionów świata
- dowiedzą się o szanowaniu odrębności narodowych, etnicznych i językowych ludzi innych ras
2. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu;
bawienia się w miejscach nie dozwolonych, zabaw różnymi źródłami ognia, które mogą być przyczyną pożaru, rozmawiania z obcymi ludźmi i odchodzenia z nimi, zbliżania się do nieznanych zwierząt, bezpieczne korzystanie z placu zabaw
3.Jesteśmy Polakami
Rozwijanie poczucia przynależności narodowej
Środki transportu


2015-06-wakacje


20 czerwca nasz grupa wyjedzie na wycieczkę do MROZOWA

Przedszkolowo.pl logo