Grupa II


WRZESIEŃ W GRUPIE II

7069baa1ff474182f50bd3d5a0ebcf53

REALIZOWANA TEMATYKA:

1. MOJE PRZEDSZKOLE.
2. WSZYSCY SIĘ BAWIMY – 2 TYGODNIE.
3. JESIEŃ DAJE NAM OWOCE.


Przewidywane umiejętności dzieci :

 Dziecko rozumienie i przestrzega zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
 Dba o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu.
 Poznaje zasady warunkujące bezpieczeństwo na terenie przedszkola (sala, ogród).
 Wdraża się do sprzątania zabawek po skończonej zabawie. Dba o wspólne sprzęty i zabawki.
 Przestrzega zasad bezpiecznego korzystania z zabawek ogrodowych.
 Rozumie, że inni mają takie samo prawo do uczestnictwa w zabawach i korzystania z zabawek.
 Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią i wiąże te zmiany z aktualną porą roku.
 Rozpoznaje i nazywa owoce (jabłka, gruszki, śliwki).
- Rozumie znaczenie jedzenia owoców dla zdrowia.


Przedszkolowo.pl logo