Grupa II


Wrzesień w grupie II
TEMATYKA :
1) Nasza grupa
2) Wspomnienia z wakacji
3) Bezpieczny przedszkolak

/images?q=tbn:ANd9GcTklV5Aq8yDCXwnB_j8EVki0d8UsXiqHJ-BJqCSLSASsf0IZk9EEA

Przewidywane umiejętności dzieci :
- rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa
dłuższe lub krótsze;
- szanuje emocje swoje i innych osób;
- przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu,
np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie
dzieci i osób dorosłych;
- używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji
wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
- odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej,
grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej,
grupy sportowej;
- zna elementarne zasady bezpiecznego poruszania się w przedszkolu i ogrodzie przedszkolnym;
- wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim
otoczeniu za pomocą języka mówionego.

/Z

Przedszkolowo.pl logo