Grupa I

WRZESIEŃ W GRUPIE I

REALIZOWANA TEMATYKA:
1. Pierwszy raz w przedszkolu
2. Jestem przedszkolakiem
3. Bezpieczne ulice
4. Nadeszła jesień

/Z

Dziecko:
• zna imiona swoich koleżanek i kolegów z grupy przedszkolnej
• uczestniczy w ustalaniu umów i zasad obowiązujących w grupie i stara się ich przestrzegać
• mówi o swoich potrzebach
• rozróżnia różne środki lokomocji (lądowe, wodne, powietrzne)
• poznaje zasady bezpiecznego poruszania się poza przedszkolem (sygnalizacja świetlna, pasy)
• obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią
• uczestniczy w zabawach ruchowych, doskonali sprawność ruchową
• odpowiada na pytania
• rozpoznaje kolory, rysuje kredkami na tematy dowolne
• próbuje samodzielnie ubierać się i rozbierać
• porusza się rytmicznie przy muzyce, śpiewa piosenkę
• rozpoznaje swój znaczek w szatni
• korzysta z kącików zainteresowań w sali, odkłada zabawki na swoje miejsce po skończonej zabawie.screen_1432727493-laka_z_kwiatami


Serdecznie zapraszamy rodziców na zebranie organizacyjne 05. 09. (wtorek) o godz. 15.30./2Q==


Przedszkolowo.pl logo