Grupa I

WRZESIEŃ W GRUPIE I

REALIZOWANA TEMATYKA
1. Pierwszy raz w przedszkolu
2. Jestem przedszkolakiem
3. Bezpieczne ulice
4. Nadeszła jesień

/Z
DZIECKO:
• ZNA IMIONA SWOICH KOLEŻANEK I KOLEGÓW Z GRUPY PRZEDSZKOLNEJ
• UCZESTNICZY W USTALANIU UMÓW I ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W GRUPIE
• MÓWI O SWOICH POTRZEBACH
• ROZRÓŻNIA RÓŻNE ŚRODKI LOKOMOCJI (LĄDOWE, WODNE, POWIETRZNE)
• POZNAJE ZASADY BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ POZA PRZEDSZKOLEM (SYGNALIZACJA ŚWIETLNA, PASY)
• OBSERWUJE ZMIANY ZACHODZĄCE W PRZYRODZIE JESIENIĄ
• UCZESTNICZY W ZABAWACH RUCHOWYCH, DOSKONALI SPRAWNOŚĆ RUCHOWĄ
• ODPOWIADA NA PYTANIA
• ROZPOZNAJE KOLORY, RYSUJE KREDKAMI NA TEMATY DOWOLNE
• PRÓBUJE SAMODZIELNIE ROZBIERAĆ SIĘ I UBIERAĆ
• KORZYSTA Z KĄCIKÓW ZAINTERESOWAŃ W SALI, ODKŁADA ZABAWKI NA SWOJE MIEJSCE.


INFORMACJE DLA RODZICÓW
Zebranie organizacyjne odbędzie się 06. 09. o godz. 15. 30

dzieci-gif

Przedszkolowo.pl logo